Houtrotverwekkende schimmels

De huis- en kelderzwam zijn de meest voorkomende oorzaken van houtrot. In onbehandeld hout dat blootstaat aan langdurige vochtigheid kunnen deze schimmels gaan gedijen.. Sterk aangetaste delen zullen verwijderd en vervangen moeten worden, de rest zal behandeld moeten worden met een schimmelwerend middel. Ook zal er gedacht moeten worden over afdoende ventilatie om het vochtprobleem tegen te gaan. Anders blijft de schimmel voortwoekeren.

Het middel dat ik hiervoor gebruik is net als de meeste professionele bestrijdingsmiddelen niet vrij verkrijgbaar en mag alleen door gecertificeerde bestrijdingsexperts gebruikt worden die de gevaren van dit middel kennen en veilig werken.

Prijs als bij houtworm.